Física 1

Sistema de qualificació

La qualificació constarà d'un examen final (EF) i d'una avaluació al llarg del curs on es tindrà en compte la realització d'un examen a mig quadrimestre (EP) i la participació de l'alumne a classe de problemes (P). La qualificació final vindrà donada per màx{EF, 0.65*EF + 0.30*EP + 0.05*P}


Normes d'avaluació