Física 1

Objectius

Comprendre els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica clàssica.


Objectius d'aprenentatge

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.CAPACITAT PER IDENTIFICAR, FORMULAR I RESOLDRE PROBLEMES D'ENGINYERIA F√ćSICA. Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria f√≠sica amb iniciativa, presa de decisions i creativitat. Desenvolupar m√®todes d'an√†lisi i soluci√≥ de problemes de forma sistem√†tica i creativa.Coneixement del mètode científic i les seves aplicacions en física i enginyeria. Aptitud per formular hipòtesis i realitzar anàlisis crítiques sobre problemes científics en l'àmbit de la física i l'enginyeria. Capacitat per relacionar la realitat física amb els seus models matemàtics i viceversa.SOSTENIBILITAT I COMPROM√ćS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sist√®micament i cr√≠ticament la situaci√≥ global, atenent la sostenibilitat de forma interdisciplin√†ria aix√≠ com el desenvolupament hum√† sostenible, i recon√®ixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional del mateix √†mbit.√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď - Nivell 1: Identificar les pr√≤pies necessitats d'informaci√≥ i utilitzar les col¬∑leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'√†mbit tem√†tic.Capacitat per resoldre problemes bàsics de mecànica, elasticitat, termodinàmica, fluids, ones, electromagnetisme i física moderna, i la seva aplicació en la resolució de problemes d'enginyeria.