ELECTR√íNICA F√ćSICA

Objectius
Entendre el funcionament del dispositius semiconductors.
Coneixer els principis bàsics i ser capaç d'analitzar cuantitativament el seu funcionament.
Tenir les eines que permetin entendre el funcionament dels dispositius futurs.
Objectius d'aprenentatge

EXPERIMENTALITAT I CONEIXEMENT D'EINES I INSTRUMENTS. Capacitat per desenvolupar-se còmodament en un entorn de laboratori de l'àmbit de l'enginyeria física. Capacitat per a operar instruments i eines pròpies de l'enginyeria física i interpretar els seus manuals i especificacions. Capacitat d'avaluar els errors i les limitacions associats a les mesures i resultats de simulacions.

Comprensió dels principis físics dels semiconductors. Coneixement dels dispositius microelectrònics i les seves aplicacions en nanotecnologia, biofísica, fotònica i comunicacions. Aptitud per analitzar el funcionament de dispositius electrònics i circuits integrats.

CAPACITAT PER IDENTIFICAR, FORMULAR I RESOLDRE PROBLEMES D'ENGINYERIA F√ćSICA. Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria f√≠sica amb iniciativa, presa de decisions i creativitat. Desenvolupar m√®todes d'an√†lisi i soluci√≥ de problemes de forma sistem√†tica i creativa.

√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informaci√≥ necess√†ria per a un treball acad√®mic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexi√≥ cr√≠tica sobre els recursos d'informaci√≥ utilitzats.

COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estrat√®gies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogr√†fic i gramatical.

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.