Instrumentació

Sistema de qualificació
L'avaluació consta d'un examen final (EF), un examen parcial a mig quadrimestre (EP), un treball en grup (TG) i la realització de les pràctiques (PL).

Nota final = 20% PL + 5% TG + max{30% EP + 45% EF , 75%EF}
Normes d'avaluació