Instrumentació

Metodologia docent
Aquesta assignatura es divideix en quatre parts: instrumentació básica, sensors, tècniques experimentals avançades i instrumentació virtual.

Les tres primeres parts són fonamentalment descriptives. Els continguts es complementan amb demostracions i/o amb visites a laboratoris on s'usen tècniques experimentals avançades.

La part d'instrumentació virtual es desenvolupa en sessions de laboratori on els estudiants aprenen els conceptes bàsics d'instrumentació virtual mitjançant el programari Labview.