Instrumentació

Objectius
- Conèixer l'estructura, el funcionament i les característiques essencials d'un sistema de mesura.
- Comprendre el principi bàsic de funcionament dels instruments electrònics bàsics i les seves principals limitacions.
- Dominar el principi físic en què es basa el funcionament dels principals tipus de sensors.
- Conèixer els principis bàsics de les tècniques instrumentals avançades de propòsit general.
- Dominar els conceptes bàsics d'instrumentació virtual mitjançant el programari Labview.
Objectius d'aprenentatge

CAPACITAT PER CONCEBRE, DISSENYAR, IMPLEMENTAR I OPERAR SISTEMES COMPLEXOS EN L'√ÄMBIT DE L'ENGINYERIA F√ćSICA. Capacitat per concebre, dissenyar, implementar i operar sistemes complexos en l'√†mbit de la micro i nano tecnologia, l'electr√≤nica, els nous materials, la fot√≤nica, la biotecnologia, les ci√®ncies del espai i les ci√®ncies nuclears.

Coneixement de les tècniques i procediments experimentals en l'àmbit de la física, l'enginyeria i la nanotecnologia. Aptitud per dissenyar experiments utilitzant el mètode científic, així com amb criteris d'eficiència, racionalitat i cost.

Coneixement de les tècniques d'anàlisi de dades experimentals. Coneixement dels mètodes estadístics adequats per al tractament d'informació experimental. Aptitud per processar, analitzar i presentar gràficament dades experimentals.

CAPACITAT PER IDENTIFICAR, FORMULAR I RESOLDRE PROBLEMES D'ENGINYERIA F√ćSICA. Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria f√≠sica amb iniciativa, presa de decisions i creativitat. Desenvolupar m√®todes d'an√†lisi i soluci√≥ de problemes de forma sistem√†tica i creativa.

√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informaci√≥ necess√†ria per a un treball acad√®mic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexi√≥ cr√≠tica sobre els recursos d'informaci√≥ utilitzats.

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.

EXPERIMENTALITAT I CONEIXEMENT D'EINES I INSTRUMENTS. Capacitat per desenvolupar-se còmodament en un entorn de laboratori de l'àmbit de l'enginyeria física. Capacitat per a operar instruments i eines pròpies de l'enginyeria física i interpretar els seus manuals i especificacions. Capacitat d'avaluar els errors i les limitacions associats a les mesures i resultats de simulacions.