Projectes d'enginyeria física 2

Objectius

En acabar l'assignatura de Projectes d'Enginyeria Física 2, l'estudiant ha de ser capaç de: - Treballar amb diversos equips de laboratori professionals - Conèixer els fonaments del tractament de dades experimentals i extreure conclusions raonades amb base a aquestes dades - Plantejar problemes experimentals, dissenyar els experiments adequats per la seva resolució i analitzar els resultats dels mateixos. - Treballar en equip.


Objectius d'aprenentatge

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.Coneixement de les tècniques d'anàlisi de dades experimentals. Coneixement dels mètodes estadístics adequats per al tractament d'informació experimental. Aptitud per processar, analitzar i presentar gràficament dades experimentals.EMPRENEDORIA I INNOVACI√ď - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estrat√®giques per a la creaci√≥ i gesti√≥ de projectes, aplicar solucions sist√®miques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovaci√≥ en l'organitzaci√≥.COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de p√ļblic i als objectius de la comunicaci√≥ utilitzant les estrat√®gies i els mitjans adequats.TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.CAPACITAT PER IDENTIFICAR, FORMULAR I RESOLDRE PROBLEMES D'ENGINYERIA F√ćSICA. Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria f√≠sica amb iniciativa, presa de decisions i creativitat. Desenvolupar m√®todes d'an√†lisi i soluci√≥ de problemes de forma sistem√†tica i creativa.CAPACITAT PER CONCEBRE, DISSENYAR, IMPLEMENTAR I OPERAR SISTEMES COMPLEXOS EN L'√ÄMBIT DE L'ENGINYERIA F√ćSICA. Capacitat per concebre, dissenyar, implementar i operar sistemes complexos en l'√†mbit de la micro i nano tecnologia, l'electr√≤nica, els nous materials, la fot√≤nica, la biotecnologia, les ci√®ncies del espai i les ci√®ncies nuclears.EXPERIMENTALITAT I CONEIXEMENT D'EINES I INSTRUMENTS. Capacitat per desenvolupar-se còmodament en un entorn de laboratori de l'àmbit de l'enginyeria física. Capacitat per a operar instruments i eines pròpies de l'enginyeria física i interpretar els seus manuals i especificacions. Capacitat d'avaluar els errors i les limitacions associats a les mesures i resultats de simulacions.Coneixement de les tècniques i procediments experimentals en l'àmbit de la física, l'enginyeria i la nanotecnologia. Aptitud per dissenyar experiments utilitzant el mètode científic, així com amb criteris d'eficiència, racionalitat i cost.