Projectes d'enginyeria física 2

Temari

0. Projectes d'Enginyeria Física

Presentació de l'assignatura, formació dels grups de treball i distribució dels grups en les diverses sessions de laboratori.

1. Caracterització termodinàmica, cristal·logràfica i dielèctrica de materials desordenats

Lloc: Laboratori del GCM a Barcelona (ETSEIB)

Responsable: Maria del Barrio

2. Caracterització superficial i mecànica de materials

Lloc: Laboratori del GCM a Castelldefels (EETAC)

Responsable: Pere Bruna

3A. Espectroscòpia d'infraroig

Lloc: CRnE al Campus Sud

Responsable: Jordi Llorca

3B. Espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X

Lloc: CRnE al Campus Sud

Responsable: Jordi Llorca

4. Transistors d'efecte de camp orgànics (TFT)

Lloc: CRnE al Campus Nord

Responsable: Joaquim Puigdollers

5A. Radar amb llaunes de cafè (Coffee can radar)

Lloc: Laboratori del RSLab al Campus Nord

Responsables: Albert Aguasca i Jordi Romeu

5B. Radiometria i radiotelescopis

Lloc: Laboratori del RSLab al Campus Nord

Responsables: Albert Aguasca i Jordi Romeu

6. Microsc√≤pia de fluoresc√®ncia d'alta- i s√ļper-resoluci√≥

Lloc: ICFO a Castelldefels

Responsables: David Artigas i Pablo Loza

7A. Fotònica en telecomunicacions per fibra òptica

Lloc: Laboratori del GCO al Campus Nord

Responsable: José Antonio Lázaro

7B. Des de nivells d'energia quantitzats a la revolució de les telecomunicacions

Lloc: Laboratori del GCO al Campus Nord

Responsable: José Antonio Lázaro

8A. Làser Range Finder

Lloc: Laboratori del DONLL al Campus de Terrassa.

Responsables: Crina Cojocaru i José Trull

8B. Nd:Y AG-Làser

Lloc: Laboratori del DONLL al Campus de Terrassa.

Responsables: Crina Cojocaru i José Trull

9. Projectes.

Es podr√† triar entre la seg√ľent oferta (entre par√®ntesi trobareu el professor responsable):

1. Disseny i realització d'una campanya de mesures aerodinàmiques sobre objectes. (Daniel Crespo)

2. Estudi del polimorfisme d'un compost amb fases orientacionalment desordenades: construcció del diagrama P, v, T. (Maria del Barrio)

3. Dinàmica d'un liquid mol·lecular formador de vidre mitjançant relaxació dielèctrica. (Maria del Barrio)

4. Estabilitat de medicaments dedu√Įts a partir de diagrames P-T experimentals i topol√≤gics. (Maria del Barrio)

5. Fabricació d'un inversor Organic-CMOS (Joaquim Puigdollers)

6. Fabricació de cel·les solars orgàniques (Joaquim Puigdollers)

7. Visualitzant la vida: embriogènesi i desenvolupament (David Artigas i Pablo Loza)

8. Mesura de la velocitat de rotació amb un lidar coherent (Alejandro Rodríguez)

9. Disseny, construcció i aplicació de làsers basats en fibra òptica dopada amb Erbi.

(José Antonio Lázaro)

10. Controlant llum amb llum (José Antonio Lázaro)

11. Model Rocket Workshop (Enrique García-Berro)

12. Contracció cel·lular: modelització i visualització de calci intracel·lular (Blas Echebarria)

13. Cardiologia: simulació d'aritmies i ECG (Blas Echebarria)

14. Dinàmica de l'expressió genètica en bacteris (Jordi Garcia Ojalvo)

15. An√†lisi de xarxes complexes de prote√Įnes: letalitat i robustesa (Jordi Garcia Ojalvo)

16. Modelització de l'activitat cerebral amb models de massa neural (Jordi Garcia Ojalvo)

17. Computació no convencional amb xarxes neuronals (Jordi Garcia Ojalvo)

18. Determinació de la massa d'un forat negre a partir d'observacions de raigs-X (Glòria Sala)

19. Cinemàtica de fluxos i ones de xoc en nebuloses planetàries (Àngels Riera)