MECÀNICA FONAMENTAL

Objectius
· Adquirir la capacitat per interpretar i aplicar correctament les lleis fonamentals de la mecànica.
¬∑ Identificar una metodologia com√ļ en la descripci√≥ dels diferents fen√≤mens dins la mec√†nica, tant es tracti del moviment d'una sola part√≠cula, d'un s√≤lid o la d'un moviment ondulatori.
· Utilitzar eficientment el llenguatge gràfic en la resolució i interpretació dels problemes.
· Adquirir habiliat en la realització de mesures i el tractament posterior de les dades obtingudes.
· Resoldre problemes sobre aplicacions senzilles de la mecànica.
· Tenir la capacitat d'identificar a les fórmules cada magnitud que hi apareix.
· Tenir la capacitat d'expressar les magnituds amb les seves unitats en el sistema internacional.
· Tenir la capacitat de triar l'opció de resolució més senzilla i ràpida, entre diverses possibilitats de resolució d'un problema.
· Tenir la capacitat de fer servir correctament la notació vectorial quan així s'escaigui.
Objectius d'aprenentatge

Comprensió i domini dels conceptes bàscis sobre les lleis generals de la mecànica, la termodinàmica, caps i ones i electromagnetirme i la seva aplicació per la resolució de problemes propis de l'enginyeria.