Termodinàmica fonamental

Apunts

  • Tema 1: Conceptes b√†sics

  • Tema 2: Sistemes monocomponents

  • Tema 3: Primer principi

  • Tema 4: Aplicacions del primer principi

  • Tema 5: Segon principi: m√†quines

  • Tema 6: Segon principi: entropia

  • Tema 7: Potencials termodin√†mics