Termodinàmica fonamental

Apunts

Introduccio a l'assignatura

  • Introduccio a l'assignatura

Conceptes bàsics

  • Tema 1

Sistemes monocomponents

  • Tema 2

Primer principi de la termodinàmica

  • Tema 3

Aplicacions del primer principi de la termodinàmica

  • Tema 4

Segon principi de la termodinàmica : màquines tèrmiques

  • Tema 5

Segon principi de la termodinàmica : entropia

  • Tema 6

Potencials termodinàmics

  • Tema 7

ANNEX Factors de conversió, constants universals i dades experimentals

  • Annex