Termodinàmica fonamental

Metodologia docent

La planificació del curs es basa en el treball continu de l'estudiant al llarg de tot el quadrimestre. L'assistència de l'estudiant a classe es fa imprescindible per poder dur a terme les diferents activitats presencials programades, algunes a títol individual i d'altres en grup.Al llarg de tot el quadrimestre es programaran sessions de teoria i de problemes de forma flexible, es a dir, pot haver alguna setmana en que l'estudiant majoritàriament rebrà o be ensenyaments teòrics o be farà resolució de problemes, però globalment les sessions teòriques no suposaran de cap manera més del 50% de les hores presencials. Considerem que l'aprenentatge de la disciplina implica necessariament la comprensió dels conceptes teòrics i la seva aplicació a situacions concretes de la enginyeria relacionades amb els fenòmens tèrmics per tal d'assolir les competències específiques.Les activitats de l'alumne al laboratori, d'unes 8 h presencials com a m√†xim es programaran concentrades amb prefer√®ncia cap el final del quadrimestre. Pretenem que l'alumne tingui una actitud activa al laboratori que li permeti raonar sobre els coneixements te√≤rics adquirits durant el curs. √Čs per aix√≤ que es fa imprescindible la ubicaci√≥ temporal d'aquesta activitat cap el final del curs.