Termodinàmica fonamental

Planificació

TRACTAMENT DE DADES EXPERIMENTALS (PRÀCTICA PRÈVIA)Els alumnes mesuraran, en grups de 2, un conjunt de dades experimentals relacionades amb la termodinàmica en les que es demanaran un conjunt d'habilitats: representació gràfica, regressió lineal i reflexió sobre els resultats obitnguts.