Teoria de màquines i mecanismes

Metodologia docent

La càrrega docent de l'assignatura és de 6 crèdits ECTS; d'aquests 5 s'imparteixen en classes de pissarra, teoria i problemes, en grups nominalment d'uns 75 alumnes; el crèdit restant s'imparteix en classes de laboratori en grups d'uns 25 alumnes.

A les classes de pissara, dues per setmana d'hora i mitja, s'exposen els aspectes bàsics de la teoria amb suport de material docent i d'un bon nombre d'exemples. Es presenten, s'analitzen i es resolen exercicis sovint inspirats en situacions reals i se'n proposen per realitzar com treball personal.

A les classes de laboratori, cinc al llarg del quadrimestre de dues hores, es realitzen les pràctiques amb el material disponible al Laboratori de Màquines, s'introdueix el programari d'anàlisi de mecanismes que s'utilitza en un exercici de simulació de mecanismes.

La dedicaci√≥ personal addicional a les classes de pissarra i a les classes de laboratori es preveu de 90 h repartida aproximadament de manera uniforme al llarg del curs per√≤ amb un lleuger escreix per als √ļltims temes.

Exercici de simulació

√Čs un exercici basat en l'an√†lisi cinem√†tica i din√†mica d'un mecanisme d'un sistema mec√†nic que, en principi, facilitar√† el professorat. Es desenvolupa durant el curs i s'ha de presentar el dia 30 de novembre. Per a la seva realitzaci√≥ cal tenir en compte que:

· S'ha de realitzar en grups de 3 estudiants.

· L'informe ha de tenir una extensió de 3 pàgines amb un format que s'ajusti a les pautes que es poden trobar a la pàgina web de l'assignatura.Pràctiques

· P1 Mecanismes d'una màquina de cosir. Esquematització.

· P2 Simulació de mecanismes per ordinador. Anàlisi d'un mecanisme.

· P3 Exercici de simulació.

· P4 Elements de màquines. Anàlisi de diversos mecanismes.

· P5 Caixa de canvis i diferencial d'un automòbil.Les pràctiques P1, P4 i P5 es realitzen al Laboratori de Màquines. Pavelló G Planta -1 i les pràctiques P2 i P3 es realitzaran al Laboratori de Transports. Pavelló F Planta 1.