Teoria de màquines i mecanismes

Objectius

Objectius generals ¬∑ Integrar la Teoria de M√†quines i Mecanismes dins dels estudis d'Enginyeria utilitzant els coneixements previs impartits en les assignatures anteriors, treballant les capacitats pr√≤pies de l'enginyeria i fent-la atractiva i √ļtil per a l'alumnat, vulgui o no optar per un perfil mec√†nic. ¬∑ Sensibilitzar l'alumnat sobre la relaci√≥ entre la tecnologia i la societat analitzant el paper que juguen les m√†quines en aquest binomi i en la sostenibilitat del model actual d'activitat humana. Objectius espec√≠fics ¬∑ Realitzar, a partir dels conceptes de mec√†nica del s√≤lid r√≠gid i de les eines b√†siques i operatives, an√†lisis cinem√†tiques, est√†tiques i din√†miques dels mecanismes i de les m√†quines. ¬∑ Utilitzar aplicacions inform√†tiques per al c√†lcul i la simulaci√≥ de mecanismes. ¬∑ Recon√®ixer els elements mec√†nics i grups mec√†nics b√†sics de les m√†quines i mecanismes a partir d'exemples extrets de situacions reals. ¬∑ Realitzar balan√ßos energ√®tics i c√†lculs de rendiment aplicats a les m√†quines.


Objectius d'aprenentatge

Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.Coneixements i capacitats pel càlcul, disseny i assaig de màquines.