Control automàtic

Costa Castelló, Ramon

Fossas Colet, Enric

Dades de l'assignatura

Curs:
2014-15
Idioma d'impartició:
CAT, CAS
Codi de l'assignatura:
240172
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39564