Control automàtic

Objectius

Objectiu general Al finalitzar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de analitzar i dissenyar sistemes de control digital i ha de tenir la base suficient per l'aprofundiment posterior en els mètodes avançats de control. Objectius específics · Proporcionar coneixements bàsics sobre modelat matemàtic de sistemes dinàmics de temps discret i sobre els mètodes d'estudi del seu comportament. · Introduir al control digital mitjançant l'estudi dels principals mètodes d'anàlisi i síntesi de sistemes de control amb computador. · Mostrar les possibilitats i limitacions dels computadors en la seva aplicació al control de processos.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.Coneixement sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació a l'automatització industrial.