Control automàtic

Programari

Arxius genèrics

  • Versió Linux
  • Versió MAC
  • Versió Windows

Capítol 3

  • Reconstr_sist. Versió Linux
  • Reconstr_sist. Versió Mac OS
  • Reconstr_sist. Versió Windows
  • Reconstrucció. Versió Linux
  • Reconstrucció. Versió Mac OS
  • Reconstrucció. Versió Windows
  • T_mostratge. Versió Linux
  • T_mostratge. Versió Mac OS
  • T_mostratge. Versió Windows

Capítol 4

  • Mostres per periode. Versió Linux
  • Mostres per periode. Versió Mac OS
  • Mostres per periode. Versió Windows
  • Discrete convolution. Versió Linux
  • Discrete convolution. Versió Mac OS
  • Discrete convolution. Versió Windows
  • Correspondencia_zs. Versió Linux
  • Correspondencia_zs. Versió Mac OS
  • Correspondencia_zs. Versió Windows

Capítol 5

  • Dominancia td. Versió Linux
  • Dominancia td. Versió Mac OS
  • Dominancia td. Versió Windows
  • ordre baix. Versió Linux
  • ordre baix. Versió Mac OS
  • ordre baix. Versió Windows
  • ordre generic. Versió Linux
  • ordre generic. Versió Mac OS
  • ordre generic. Versió Windows

Capítol 8

  • Conecte Freqüencial TD. Versió Linux
  • Conecte Freqüencial TD. Versió Mac OS
  • Conecte Freqüencial TD. Versió Windows
  • Res freq rd 1r ordre. Versió Mac OS
  • Res freq rd 1r ordre. Versió Windows
  • Res freq rd 2n ordre. Versió Mac OS
  • Res freq rd 2n ordre. Versió Windows

Capítol 9

  • Lgrtd. Versió Linux
  • Lgrtd. Versió Mac OS
  • Lgrtd. Versió Windows

Capítol 10

  • MGMF_td. Versió Linux
  • MGMF_td. Versió Mac OS
  • MGMF_td. Versió Windows
  • MGMF1_td. Versió Linux
  • MGMF1_td. Versió Mac OS
  • MGMF1_td. Versió Windows

Capítol 11

  • Compravan. Versió Linux
  • Compravan. Versió Mac OS
  • Compravan. Versió Windows
  • Compret_td. Versió Linux
  • Compret_td. Versió Mac OS
  • Compret_td. Versió Windows

Capítol 13

  • CARL_td. Versió Linux
  • CARL_td. Versió Mac OS
  • CARL_td. Versió Windows
  • CRRL_td. Versió Linux
  • CRRL_td. Versió Mac OS
  • CRRL_td. Versió Windows

Capítol 14

  • Avanc_freq. Versió Linux
  • Avanc_freq. Versió Mac OS
  • Avanc_freq. Versió Windows
  • Compravan. Versió Linux
  • Compravan. Versió Mac OS
  • Compravan. Versió Windows
  • Compretard. Versió Linux
  • Compretard. Versió Mac OS
  • Compretard. Versió Windows
  • Retard_freq. Versió Linux
  • Retard_freq. Versió Mac OS
  • Retard_freq. Versió Windows
  • Transformació Bilineal. Versió Mac OS
  • Transformació bilineal. Versió Windows

Web tecnological

  • Antiwindump. Versió Mac OS
  • Antiwindump. Versió Windows
  • Bumpless. Versió Mac OS
  • Bumpless. Versió Windows
  • Estruct. Versió Mac OS
  • Estruct. Versió Windows
  • Quanti. Versió Mac OS
  • Quanti. Versió Windows