Organització industrial

Bautista Valhondo, Joaquín

Dades de l'assignatura

Curs:
2016-17
Idioma d'impartició:
CAS
Codi de l'assignatura:
240AU018
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39566

Automoció

Organització de la Producció

Disseny de sistema productius i logístics

Direcció d'operacions productives i logístiques