Organització industrial

Objectius

Presentar la temàtica bàsica relacionada amb l'organització de sistemes productius i logístics enfocada a alguns temes de disseny i direcció, proporcionant a l'alumne una visió conceptual de base acompanyada d'alguns aspectes instrumentals de detall.


Objectius d'aprenentatge

Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes..Dirigir i organitzar empreses, així com sistemes de producció i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.Dirigir i supervisar tot tipus d'instal · lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees industrials relacionades amb l'enginyeria química.Desenvolupar habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i corregint la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de dissenyDirigir i organitzar empreses, així com sistemes de producció i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costosDirigir i gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal · lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats.Liderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives en contextos nacionals i internacionals.Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permetin el desenvolupament continu de la professióSer capaç de gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal · lacions, plantes, empreses i centres tecnològics relacionats amb el disseny i la fabricació de vehicles i dels seus sistemes.Ser capaç de realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambientalTenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.