Ampliació d'electrònica

Apunts

Sistemes combinacionals: introducció a les funcions lògiques i a la minimització d'expressions

    • Sistemes Combinacionals: Introducció a les Funcions Lògiques i a la Minimització d'Expressions
    • En aquest quadern es tractarà l’àlgebra que s’empra en el disseny de sistemes digitals atemporals. Un sistema atemporal és aquell en què la seva resposta no depèn del temps i que en conseqüència reacciona de manera instantània i única als impulsos rebuts a l’entrada.