Ampliació d'electrònica

Metodologia docent

L'assignatura està estructurada en classes de teoria (28 hores) i sessions pràctiques de laboratori (12 hores).

Classes de teoria: hi ha un total de 20 classes distribu√Įdes en dues sessions setmanals d'una durada d'1,5 hores. Aix√≤ es correspon a una durada total de poc m√©s de dos mesos des de l'inici del curs. Un cop finalitzades aquestes, l'activitat de l'assignatura se centra en les sessions de laboratori. En les classes de teoria es desenvolupa el temari principalment per√≤ no √ļnicament donat que s'encomanar√† a l'estudiant d'aprofundir en certs aspectes d'aquest a criteri del professor. A les classes tamb√© es duran a terme activitats de participaci√≥ i avaluaci√≥. En l'avaluaci√≥ dels coneixements te√≤rics es faran tamb√© dos ex√†mens, un parcial i un final.

Sessions pràctiques de laboratori: hi ha un total de 6 sessions de laboratori d'una durada de 2 hores. En cadascuna d'aquestes sessions s'anirà desenvolupant un petit sistema d'instrumentació que es completarà i avaluarà en la darrera sessió. La primera sessió és no presencial i l'estudiant la realitzarà pel seu compte seguint el quadern de pràctiques. La participació en les sessions pràctiques és obligatòria i en la seva avaluació es tindran en compte tant la valoració del treball fet en les sessions com la qualificació de l'informe final.