Ampliació d'electrònica

Objectius

- Entendre l'arquitectura b√†sica dels microprocessadors. - Entendre l'estructura dels microcontroladors. - Ser capa√ß de programar un microcontrolador en llenguatge C. - Saber fer √ļs de les eines de depuraci√≥ i simulaci√≥ espec√≠fiques per a microcontroladors. - Ser capa√ß de rebre i enviar senyals anal√≤gics i digitals a trav√©s d'un microcontrolador. - Saber dissenyar el control d'un petit sistema d'instrumentaci√≥ capa√ß de captar senyals amb sensor i d'actuar en elements electr√≥-mec√†nics. - Comprendre les metodologies de minimitzaci√≥ de sistemes combinacional. - Saber dissenyar sistemes combinacionals. - Comprendre les metodologies de minimitzaci√≥ de sistemes seq√ľencials. - Saber dissenyar sistemes seq√ľencials. - Con√®ixer les diferents alternatives de disseny de sistemes electr√≤nics. - Saber valorar els costos de les diferents alternatives. - Comprendre l'origen de les interfer√®ncies en els sistemes electr√≤nics. - Saber aplicar adequadament les t√®cniques d'apantallament.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per a dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.Dissenyar sistemes electrònics (sistemes mixtes analògic-digitals i micromecànics sobre silici, sistemes digitals basats en components discrets, dispositius logístics programables i/o microprocessadors, sistemes d'instrumentació electrònica i sistemes d'electrònica de potència) i dirigir projectes de desenvolupament i/o comercialització de sistemes en que els subsistemes electrònics tinguin un pes específic important.Analitzar, diagnosticar i mantenir sistemes electrònics i dirigir equips de manteniment de sistemes electrònics o de sistemes en els que els subsistemes electrònics tinguin un pes específic important.Capacitat per a la gestió de producte, direcció tècnica o direcció d'innovació de productes electrònics o que incloguin subsistemes electrònics amb un pes específic important.