Ampliació d'electrònica

Planificació

Lab P0Pràctica 0 - Organització dels grups de treball. Introducció al sistema de regulació tèrmica. Anàlisis del prototip. Adquisició del material i muntatge de la interfície hardware.Lab P1Pràctica 1 - Verificació del sensor NTC. Mesura de la taula de cal?libració pel sensor NTC. Verificació de l'interruptor de potencia pel ventilador i obtenció de la resposta de regulació.Lab P2Pràctica 2 - Introducció a les eines de programació, compilació i depuració de l'entorn MPLAB. Programació d'un control simple Bang-bang i comprovació en la placa de desenvolupament.Lab P3Pràctica 3 - Programació dels serveis d'interrupció del conversor ADC i del TIMER0. Aplicació en el programa de control Bang-Bang de la pràctica 2.Lab P4Pràctica 4 - Experimentació amb un programa PI de control sobre la maqueta sencera amb el sensor NTC i la placa del microcontrolador. Verificació de l'acció dels polsadors i de la generació del senyal PWM d'excitació del ventilador. Presa de dades amb els paràmetres de guany i offset per defecte.Lab P5Pràctica 5 - Verificació del muntatge en la maqueta real. Presa de dades, mesura de la qualitat del programa i ajustos finals. Càlcul de l'error del control respecte del sensor de referència pels punts indicats en el quadern de pràctiques.