Ampliació d'electrònica

Temari

T0 - Presentació de l'assignaturaPresentació de l'assignatura: Visió general de l'assignatura, breu resum del temes i metodologia.T1 - Introducció al llenguatge CIntroducció al llenguatge C. Estructura bàsica d?un programa. Definició de constants i etiquetes. Declaració de variables, funcions i funcions especials (serveis d?interrupció). Resum dels operadors més elementals. Eines de desenvolupament: entorn de desenvolupament integrat. Compilador. Programador/depurador. Simulador. Metodologia. Exemple de programa de control bang-bang.T2 - Introducció als microprocessadorsIntroducció als microprocessadors: Conceptes bàsics. Unitat de dades. Unitat de control. La màquina de Von Neumann. Cicle de màquina. Cicle d'instrucció. Ressenya històrica. Aplicacions. Potència de càlcul dels microprocessadors. Tendències actuals en microprocessadors.T3 - Arquitectura dels microprocessadorsArquitectura dels microprocessadors: Arquitectura Princeton. Arquitectura Harvard. Espai de memòria i espai d'adreçament. Organització de la memòria de programa i de la memòria de dades. El joc d'instruccions.T4 - InterrupcionsInterrupcions: Temps real. Interrupcions. La pila (hardware i software)T5 - PerifèricsPerifèrics: Ports d'entrada/sortida. Timers. PWM. Convertidors A/D per aproximacions successives. Convertidors D/A en microcontroladors.T6 - Llenguatge C per a sistemes encastatsEstructura de programació bàsica d'un sistema encastat. Conceptes de llenguatge estructurat. Instruccions elementals i gestió de la memòria de dades. Compilació i enllaçat d'instruccions i llibreries. Gestió de la memòria de programa.T7 - Sistemes combinacionalsFuncions lògiques. Implicants i implicats d'una funció. El mètode de minimització de Karnaugh. Expressions mínimes SOP i POS. Funcions mínimes incompletament expecificades. El mètode de Quine McCluskey. Implementació de funcions lògiques amb dos nivells de portes. Dispositius per a la implementació en dos nivells: multiplexors, ROMs, PLAs i PALs. Altres alternatives d'implementació.T8 - Sistemes seq√ľencialsAutòmats síncrons. Estat intern. Registres per a la memorització de l'estat intern. Autòmats de Mealy i Moore. Minimització d'estats. Estructura canònica d'un autòmat síncron. Altres estructures per a la implementación d'autòmats síncrons.T9 - Alternatives de disseny sobre SiliciAlternatives de disseny sobre Silici: Components i connexions amb semiconductors. Suport de components i connexions amb semiconductors. Proc√©s de disseny i fabricaci√≥ dels circuits integrats. Les m√†scares. T√®cniques de definici√≥ de m√†scares per a portes complexes. La oblia i el dau de Silici. L'encapsulat. Disseny a la mida. Disseny parcialment a la mida: cel?les est√†ndard i matrius de portes. Dispositius l√≤gics programables: PALs seq√ľencials. PLDs. Macrocel?les. FPGAs. Elements l√≤gics. Par√†metres caracter√≠stics dels dispositius l√≤gics programables. Tecnologies i programabilitat. An√†lisis de costos de les diferents alternatives.T10 - Iterferències i apantallamentEl problema de les interfer√®ncies. Fonts d'interfer√®ncies. Acoblaments de les interfer√®ncies: per conducci√≥, capacitiu, inductiu i electromagn√®tic. Susceptibilitat del components i circuits electr√≤nics. Tipus de blindatges i apantallaments. Massa i terra. Equilibrat i mesures diferencials. A√Įllaments magn√®tics i √≤ptics. Desacoblament i alimentaci√≥ distribu√Įda. Filtres antipar√†sits. Proteccions de contactes i rel√©s. Proteccions per sobretensions. T√®cniques de reducci√≥ d'interfer√®ncies en PCBs.