Recursos humans

Metodologia docent

Aquesta assignatura es fonamenta en una metodologia docent centrada en l'aprenentage actiu per part de l'estudiant.

Les 2h de classe setmanals combinaran teoria i pràctica (dinàmiques participatives, resolució de casos en grups, debats, etc.) Algunes classes portaran associades un treball "pre-classe" per part de l'estudiant (normalment, lectures o preparació d'un cas)