Recursos humans

Objectius

A final de curs l'estudiant haurà de ser capaç de: 1. Explicar la importància de la gestió de persones en les organitzacions actuals i entendre el rol dels directius en la mateixa. 2. Conèixer les habilitats directives fonamentals. 3. Entendre la gestió d?equips. Distingir entre equips i grups de treball. Identificar els processos clau en la seva gestió. 4. Definir el lideratge. Distingir entre un líder i un gestor. Identificar un líder i les seves fonts de poder. Comprendre els diferents estils directius. 5. Comunicar de forma eficient i fer una escolta activa. Conèixer tècniques per comunicar-se adequadament. 6. Definir el concepte de motivació laboral i conèixer les principals estratègies per motivar als col·laboradors. 7. Entendre el concepte d?intel·ligència emocional (autoconeixement, autocontrol i auto motivació) i social (confiança en el grup, escolta activa, aportar experiència, etc.) 8. Gestionar el temps adequadament


Objectius d'aprenentatge

Integrar-se amb facilitat a l'equip tècnic interdisciplinari i creatiu de qualsevol empresa del sector químic o centre de recerca.Dirigir i gestionar l'organització del treball i dels recursos humans aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió mediambiental.Dirigir i gestionar l'organització del treball i dels recursos humans aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambientalL'estudiant / a serà capaç de dirigir i gestionar l'organització del treball i dels recursos humans aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió mediambientalLiderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives en contextos nacionals i internacionals.Comunicar i discutir propostes i conclusions en f√≤rums multiling√ľes, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambig√ľitatsCapacitat de dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.Ser capaç de dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.