Recursos humans

Planificació

BLOC D'ACTIVITATS_1Dinàmiques vàries que ajudaran a assentar els coneixements explicats al primer tema introductori.BLOC D'ACTIVITATS_2Exercicis, lectures i casos que ajudaran a entendre els temes actuals en gestió de persones.BLOC D'ACTIVITATS_3Casos, lectures i exercicis que ajudaran a entendre el treball en equip a l?empresa. Tanmateix, ajudaran a desenvolupar la competència de treball en equip dels estudiants.BLOC D'ACTIVITATS_4Casos i dinàmiques que ajudaran a entendre la complexitat de la dirección de persones. També es treballaran certes habilitats directives com: el lideratge, la gestió del temps i la negociació.BLOC D'ACTIVITATS_5Casos i dinàmiques que ajudaran a entendre el concepte de motivació laboral i com desenvolupar-la.PROJECTE INDIVIDUALLes pautes per a la realització d'aquesta pràctica s'explicitarà a classe el dia de la presentació.EXAMEN FINALAvaluació dels coneixements adquirits. A classe el/la professor/a explicarà com serà aquest examen.