Recursos humans

Temari

1. Introducció a la gestió estratègica de personesLa importància de la gestió de persones a les organitzacions actuals. Temes actuals en la gestió de persones: quins són i per què importen? Quin és el rol dels directius en la gestió de personas? Què s'entén per habilitats directives?2. Secrets de la direcció: Saber escoltar i comunicarEls directius com a gestors del coneixement. Escolta activa: concepte i estratègies. Comunicar de forma efectiva.3. Secrets de la direcció: Gestió del tempsLa gestió del temps. 'Prioritat o Urgència? lladres del temps4. Secrets de la direcció: treball en equipEquips vs Grups de treball. Gestió de la diversitat. Reclutament i selecció: processos clau.5. Secrets de la direcció: LiderarDirigir vs liderar. Poder vs autoritat. Estils i comportaments directius. Gestió del temps. Gestió de conflictes i negociació.7. Secrets de la direcció: MotivarMotivació laboral: què és? Per què hi han alguns treballors més motivats que d'altres? Com motivar? Per què és important?