Recursos humans

Objectius

A final de curs l'estudiant haurà de ser capaç de: 1. Explicar la importància de la gestió de persones en les organitzacions actuals i entendre el rol dels directius en la mateixa. 2. Conèixer les habilitats directives fonamentals. 3. Entendre la gestió d?equips. Distingir entre equips i grups de treball. Identificar els processos clau en la seva gestió. 4. Definir el lideratge. Distingir entre un líder i un gestor. Identificar un líder i les seves fonts de poder. Comprendre els diferents estils directius. 5. Comunicar de forma eficient i fer una escolta activa. Conèixer tècniques per comunicar-se adequadament. 6. Definir el concepte de motivació laboral i conèixer les principals estratègies per motivar als col·laboradors. 7. Entendre el concepte d?intel·ligència emocional (autoconeixement, autocontrol i auto motivació) i social (confiança en el grup, escolta activa, aportar experiència, etc.) 8. Gestionar el temps de forma adequada


Objectius d'aprenentatge

Capacitats per a l'organització del treball i gestió de recursos humans. Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.