Models i eines de decisió (Versió 2)

Objectius
L'estudiantat al finalitzar el curs ha de ser capaç de resoldre de forma racional les situacions de presa de decisions en sistemes complexos. Haurà d'identificar i aplicar les diferents eines que li han estat explicades. Haurà d'avaluar l'anàlisi, formularl'abstracció que correspongui i descriure la síntesi de situacions complexes, on intervenen múltiples elements. Caldrà comparar les eines, avaluant les limitacions que hi pot haver en cada etapa del procés de presa de decisió, i decidir conseqüentment.
Objectius d'aprenentatge

Conèixer i dominar les eines analítiques necessàries perquè la presa de decisions en el context organitzatiu sigui més eficient.

Adquirir conceptes i tècniques relacionats amb els mètodes quantitatius i experimentals per a l'anàlisi i la presa de decisions.

Aplicar mètodes quantitatius i experimentals per a la presa de decisions en situacions on apareguin elements intangibles.