Direcció d'operacions (Versió 1)

Temari

DIRECCI√ď D'OPERACIONS

Sistema logístic integral. Planificació i control d'operacions. Grans agrupacions de les decisions relatives a les operacions. Tipus de solucions en relació a les categories de sistemes productius. Diagrama de flux de les decisions i de les informacions. Concepte de funció de transferència. Concepte de logística, aspectes parcials, logística comercial, logística industrial, logística integral. Funcions logístiques.

PLANIFICACI√ď I CONTROL D'ESTOCS

Problemàtica, tipologia i costos implicats. Models deterministes, fórmula de Wilson. generalització. Preus variables. Cas de diversos articles. Elaboració de diversos articles en un recurs. Oportunitat especial per aprovisionar-se. Agrupació de comandes. Demanda no homogènia en el temps. Demanda aleatòria, problemàtica específica, estoc de seguretat. Models 1-període i n-períodes. Mètode heurístic, qualitat de servei. Models especials. Estocs intermedis. Anàlisi A-B-C. Procediments per a la gestió d'estocs.

PROGRAMACI√ď I PLANIFICACI√ď DE PROJECTES SINGULARS

Característiques dels problemes d'ordenació. Tipus de lligadures. Representacions: GANTT, CMV, ROY i PERT. Problemes potencials: càlcul de programes. Consideració de limitacions en els recursos. Durada d'activitats depenent de l'assignació de recursos. Problemes disjuntius. Generalitzacions. Aspectes pràctics.

PLANIFICACI√ď D'OPERACIONS

Característiques d'un pla. Pla Mestre de producció, factibilitat. Procediments analítics i d'optimització, fulles electròniques de càlcul, models. Agregació i desagregació de productes. Estructura del producte: Llista de Materials. Explosió i implosió. MRP I: determinació de les necessitats netes temporitzades. Agrupació de necessitats, càrrega. MRP II.

PROGRAMACI√ď D'OPERACIONS

C√†rrega de m√†quines, seq√ľenciaci√≥, temporitzaci√≥. Problema del taller mec√†nic, hip√≤tesi, par√†metres i variables, nomenclatura i classificaci√≥. Problemes "flow-shop" i "job-shop". Algoritmes heur√≠stics. Equilibrat de l√≠nies. Seq√ľ√®ncies regulars.

LLAN√áAMENT, CONTROL, CORRECCI√ď

Llançament, seguiment, control, diagnòstic i correcció. Síntesi de les funcions i relacions amb altres funcions de la planta.