Direcció d'operacions (Versió 2)

Treballs d'estudiants

Apuntes de Dirección de operaciones

    • Ejemplos - Business Case (1)
    • Ejemplos - Business Case (2)
    • Ejemplos - Business Case (3)
    • Ejemplos - Business Case (4)