Direcció d'operacions (Versió 1)

Bibliografia docent

Bàsica

Bautista Valhondo, Joaquín. Gestió d'estocs. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 1997. ISBN 8489382581 Troba'l a la biblioteca

Bautista, J ; Companys, R ; Corominas, A. Gestió de projectes. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 1998. ISBN 8495131005 Troba'l a la biblioteca

Companys, R.; Corominas, A. Organización de la producción II - Dirección de Operaciones vols. 1-5. Barcelona: Edicions UPC, 1998. ISBN 8483011328 Troba'l a la biblioteca

Salvendy, Gavriel. Handbook of industrial engineering : technology and operations management. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 0471330574 Troba'l a la biblioteca

Shapiro, Jeremy F. Modeling the supply chain. 2nd ed. Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2007. ISBN 049512611X Troba'l a la biblioteca

Axsäter, Sven. Inventory Control [en línia]. 2nd ed. New York: Springer, 2006 [Consulta: 21/01/2015]. Disponible a: . ISBN 9780387332505 Text complet

Silver, Edward A. ; David F. Pyke ; Rein Peterson. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 3rd ed. New York: John Wiley & sons, 1998. ISBN 0471119474 Troba'l a la biblioteca