Direcció d'empreses

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

  • Introducci√≥n a la direcci√≥n de empresas
  • T.1 Fundamentos e historia de la administraci√≥n
  • T.2 Administrar en un entorno global
  • Fundamentos de organizaci√≥n
  • Fundamentos de direcci√≥n
  • Fundamentos de motivaci√≥n