Direcció d'empreses

Sistema de qualificació
· 25 %: valoració a classe

o 10: assistència a classe

o 15%: resoldre preguntes formulades a classe, participació

¬∑ 25%: cas a resoldre a classe en la √ļltima sessi√≥

· 50%: examen final
Normes d'avaluació
Es comunicaran a inici de curs