Direcció d'empreses

Objectius
Desenvolupar les competències necessàries per a que l'alumne pensi i actuí com un director general. Capacitar a l'estudiant per a que pugui desenvolupar les funcions pròpies d'una direcció general en una organització, on incloem la definició e implantació de l'estratègia dins un model de negoci lucratiu dins una organització amb la gestió de la cultura, persones i altres fets.

Objectius específics:
1. Reconèixer models de negoci i poder determinar quina és la diferenciació més adequada.
2. Poder alinear tota la idea de negoci amb l'estratègia definida i la seva implantació
3. Com definir i modelar els valors de l'empresa amb la cultura i les persones
4. Capacitat per definir una estructura organitzativa
5. Capacitat per afrontar casos pràctics amb tota la teoria
6. Entendre les capacitats i responsabilitats d'un directiu
Objectius d'aprenentatge

Aplicar teories i principis propis de l'àrea de direcció general d'una organització amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i prendre decisions mitjançant eines d'enginyeria.

Adquirir les habilitats relacionades amb el disseny i la gestió d'organitzacions complexes, que inclouen la direcció de persones, els aspectes financers, la producció, la gestió de projectes, i l'assignació i distribució de recursos per als problemes directius i de gestió.

Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.