Direcció d'empreses

Planificació

1. PRÀCTICA GENERALISTA A CLASSE GRUP MITJÀ

Són pràctiques que es desenvoluparan dins les classes amb el grup mitjà i tractaran sobre el tema exposat a classe en aquell moment.

Es pot considerar xerrades específiques a nivell pràctic d'algun directiu en el transcurs de la sessió

2. CAS PRÀCTIC 1

Cas generalista que enfrontarà a l'alumne en un escenari de coneixement i competències adquirides durant tot el curs envers d'una situació empresarial exposada. Es desenvoluparà integrament a classe.

3. CAS PRÀCTIC 2

Cas generalista que enfrontarà a l'alumne en un escenari de coneixement i competències adquirides durant tot el curs envers d'una situació empresarial exposada. La seva solució serà discutida a classe.

4. CAS PRÀCTIC 3

Cas generalista que enfrontarà a l'alumne en un escenari de coneixement i competències adquirides durant tot el curs envers d'una situació empresarial exposada. La seva solució serà discutida a classe.

Cas generalista que enfrontarà a l'alumne en un escenari de coneixement i competències adquirides durant tot el curs envers d'una situació empresarial exposada. La seva solució serà discutida a classe.

5. CAS PRÀCTIC 4

Cas generalista que enfrontarà a l'alumne en un escenari de coneixement i competències adquirides durant tot el curs envers d'una situació empresarial exposada. La seva solució serà discutida a classe.

6. CLASSES MAGISTRALS

Exposició del continguts per part del professor mitjançant exemples i articles de premsa o altres. Es sol·licitarà a l'alumne un resum oral de la classe anterior per agafar el fil de la sessió actual.

Es pot considerar xerrades específiques a nivell teòric d'algun directiu en el transcurs de la sessió

7. EXAMEN FINAL

L'alumne haurà de resoldre un cas que podrà abordar alguns dels problemes sorgits a classe.L'alumne haurà de resoldre un cas que podrà abordar alguns dels problemes sorgits a classe.