Direcció d'empreses

Apunts

1. Introducció a la direcció d'empreses

  • Introducci√≥n a la direcci√≥n de empresas

2. Fonaments d'administració

  • Fundamentos de administraci√≥n

3. Com administrar en un entorn global?

  • Administrar en un entorno global. 1a parte
  • Administrar en un entorno global. 2a parte
  • Administrar en un entorno global. 3a parte

4. Planificació

  • Fundamentos de planificaci√≥n

5. Estructura i disseny organitzatiu

  • Fundamentos de organizaci√≥n

6. Dirigint persones

  • Fundamentos de direcci√≥n