Direcció d'empreses

Sistema de qualificació

NOTA TOTAL ASSIGNATURA = 0.35*NP + 0.2*NEP + 0.45*NEFNP: Nota total derivada de les classes pràctiques. Serà resultat del lliurament de certes pràctiques, de la participació a dinàmiques a classe, etc. Es detallarà a l'inici de curs.

PA: Presentació d'un article acadèmic relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

NEP: Nota examen parcial.

NEF: Nota examen finalLa nota de l'examen de reavaluació substituirà a la nota de l'examen final. És obligatori presentar-se a la convocatòria ordinària de l'assignatura per poder optar a la reavaluació


Normes d'avaluació

No es podrà portar apunts, ni cap altre material de suport als exàmens. No serà necessària la calculadora.