Direcció d'empreses

Metodologia docent

L'assignatura es fonamenta en una metodologia centrada en l'aprenentatge actiu per part de l'estudiant.

Es combinaran classes teòriques (tot el grup sencer; dimarts de 15 a 17h) i pràctiques (es dividirà la classe en dos subgrups. G1= dijous de 15 a 17h; G2= dijous de 17 a 19h)

Les classes pràctiques portaran associades un treball "pre-classe" per part de l'estudiant (per exemple: lectures, preparació d'un cas, etc.). Durant elles es farà ús de dinàmiques participatives i de treball en grup.

Les classes teòriques pretenen no només consolidar les bases teòriques necessàries per l'assoliment de l'assignatura sino oferir un fòrum per debatre i profunditzar sobre temes de interés.