Experimentació en polímers

Metodologia docent

Classe de experimentació en síntesi de polímers amb una breu introducció al començament del curs amb relació els diversos tipus de polimerització que es portaran a terme.

Es combinen classes de teoria i pràctica en el laboratori.

Classes dirigides en grups petits.

Visites a empreses privades del sector del plàstic.