EXPERIMENTACI√ď EN POL√ćMERS

Objectius
L'alumne ha de:
- Adquirir els coneixements pràctics de la síntesi de diferents tipus de polímers: termoplàstics, termoestables i elastòmers.
- Saber identificar algunes característiques estructurals dels polímers, amb tècniques de caracterització: RMN, FTIR, propietats de swelling, viscositat, etc.
- Realitzar aplicacions pr√†ctiques amb algunes de les fam√≠lies de pol√≠mers com poli√®sters, prote√Įnes i polisac√†rids.
- Conèixer la relació entre les propietats dels polímers (composició química, pes molecular i estructura) i les seves aplicacions.
Objectius d'aprenentatge

Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permetin el desenvolupament continu de la professió

√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď: Gestionar l'adquisici√≥, l'estructuraci√≥, l'an√†lisi i la visualitzaci√≥ de dades i informaci√≥ de l'√†mbit d'especialitat, i valorar de forma cr√≠tica els resultats d'aquesta gesti√≥.

TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.