Experimentació en polímers

Objectius

L'alumne ha de: - Adquirir els coneixements pr√†ctics de la s√≠ntesi de diferents tipus de pol√≠mers: termopl√†stics, termoestables i elast√≤mers. - Saber identificar algunes caracter√≠stiques estructurals dels pol√≠mers, amb t√®cniques de caracteritzaci√≥: RMN, FTIR, propietats de swelling, viscositat, etc. - Realitzar aplicacions pr√†ctiques amb algunes de les fam√≠lies de pol√≠mers com poli√®sters, prote√Įnes i polisac√†rids. - Con√®ixer la relaci√≥ entre les propietats dels pol√≠mers (composici√≥ qu√≠mica, pes molecular i estructura) i les seves aplicacions.


Objectius d'aprenentatge

Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permetin el desenvolupament continu de la professió√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď: Gestionar l'adquisici√≥, l'estructuraci√≥, l'an√†lisi i la visualitzaci√≥ de dades i informaci√≥ de l'√†mbit d'especialitat, i valorar de forma cr√≠tica els resultats d'aquesta gesti√≥.TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.