Experimentació en polímers

Temari

Tema 1. S√≠ntesis de pol√≠mers termopl√†stics, d'us com√ļ (poliestir√®) i d'enginyeria (nilons i poliuretans)Es portarà a terme la síntesis del poliestirè amb polimerització en suspensió, la síntesis del nilon 6,10 mitjançant polimerització interfacial i la síntesis d'un poliuretà (TPU) per polimerització per condensació. A més, es treballarà amb tècniques de purificació de polímers i amb tècniques de transformació de materials polimèrics.Tema 2. Síntesis de polímers termoestablesEs preparan dos tipus de termoestables empleats com adhesius: una epoxi bicomponent i un politriazol. S'avaluaran les seves propietats adhesives, amb o sense catalitzador i amb l'√ļs de tractaments t√®rmics de curat.Tema 3. Preparació d'elastòmersLa polimeritzaci√≥ del l√†tex natural es pot realitzar en dues etapes, una etapa de pre-vulcanitzaci√≥ i l'etapa de vulcanitzat complet, sent aquesta √ļltima la principal. En aquesta pr√†ctica es fabricaran provetes de l√†tex vulcanitzat i es determinar√† el seu grau de crosslinking emprant normes ASTM.Tema 4. Obtenció de polímers reforzats amb fibre de vidre: compositesEs farà servir una resina de polièster comercial, amb un iniciador (peròxid), per a l'obtenció d'un polímer rígid amb fibra de vidre incorporada. El plàstic reforçat amb fibra de vidre (PRFV), també denominat amb les sigles GFRP (Glass-Fiber Reinforced Plastic), o GRP (Glass Reinforced Plastic), és un material compost amb millors propietats mecàniques que l'homopolímer pur.Tema 5. Caracterització de polímers mitjançant tècniques d'espectroscopia d'infraroig i ressonància magnètica nuclearEn aquesta pràctica es treballarà amb la identificació química de polímers emprant tècniques espectroscòpiques: FTIR i RMN. L'alumne aprendrà com utilitzar un espectrofotòmetre d'infraroig i com processar les gràfiques per poder analitzar les principals bandes d'absorció d'un determinat polímer. A la part de RMN, coneixerà l'equip i com processar i interpretar els desplaçaments químics amb l'ajuda d'un programa informàtic i taules estàndard, que contenen la relació dels diferents grups funcionals orgànics i els seus desplaçaments teòrics.Tema 6. Preparació d'un polímer hidrogel basat en alginats: aplicació com a biocatalizadorEn aquesta practica l'alumne treballarà amb una altra classe de polímers, els polisacàrids. Es tracta d'portar a terme de la reacció d'hidròlisi d'un gel d'alginat i avaluar el contingut de D-glucosa obtinguda després de la hidròlisi per mètodes espectroscòpics (UV-visible). Per altre banda, cal destacar que en aquesta practica l'alumne prendrà contacte amb la preparació d'un tipus de bio-hidrogel i la immobilització d'enzims.Tema 7. Determinació de la presència d'enzims en un detergent comercialEls detergents posseeixen, a més de tensioactius i blanquejants, policarboxilats i enzims. Els enzims acceleren determinades reaccions químiques actuant com un catalitzador bioquímic. Es tracta de determinar l'activitat proteolítica de determinats enzims en un detergent comercial emprant la tècnica d'electroforesi.

Per tant, en aquesta assignatura l'alumne tindr√† l'oportunitat de treballar amb POL√ćMERS SINT√ąTICS, POL√ćMERS NATURALS i BIOPOL√ćMERS.