DIRECCIÓ D'OPERACIONS

Pràctiques

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Prácticas finales