Control avançat

Pràctiques

Sistemes de Control amb no Linealitats Estàtiques Emprant MATLAB / Simulink

    • Sistemes de Control amb NL
    • Sistemes de Control en Espai