Direcció d'empreses

Subirachs Torné, Miquel

Dades de l'assignatura

Curs:
2010-11
Codi de l'assignatura:
25885
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39585