Física aplicada

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Corriente alterna: teor√≠a y problemas