Investigació operativa determinista

Apunts

INTRODUCCIÓ A LA MODELITZACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  • Material sessions teoria tema 1

INTRODUCCIÓ A L'OPTIMITZACIÓ I A LA PROGRAMACIÓ LINEAL

  • Material sessions teoria tema 2
  • Solució test teoria tema 2

MODELITZACIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DE PL

  • Material sessions teoria tema 3
  • Solució test teoria tema 3

MÈTODE DEL SIMPLEX I ANÀLISI DE SENSIBILITAT

  • Material sessions teoria tema 4
  • Solució test teoria tema 4

PROGRAMACIÓ LINEAL ENTERA

  • Material sessions teoria tema 5
  • Solució test teoria tema 5

PROGRAMACIÓ NO LINEAL

  • Material sessions teoria tema 6
  • Solució test teoria tema 6

GESTIÓ DE PROJECTES

  • Material sessions teoria tema 7
  • Solució test teoria tema 7