Investigació operativa determinista

Exercicis/Problemes

INTRODUCCIÓ A L'OPTIMITZACIÓ I A LA PROGRAMACIÓ LINEAL

  • Enunciats exercicis de laboratori tema 2
  • Solució exercicis de laboratori tema 2

MODELITZACIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DE PL

  • Material laboratori tema 3
  • Solució laboratori tema 3

MÈTODE DEL SIMPLEX I ANÀLISI DE SENSIBILITAT

  • Enunciat exercicis de laboratori tema 4
  • Solució exercicis laboratori tema 4

PROGRAMACIÓ LINEAL ENTERA

  • Enunciat exercicis de laboratori tema 5
  • Solució exercicis laboratori tema 5

PROGRAMACIÓ NO LINEAL

  • Enunciat exercicis de laboratori tema 6
  • Solució exercicis de laboratori tema 6