Investigació operativa determinista

Metodologia docent

Teoria:

S√≥n sessions de 2 hores on es presenten i es discuteixen els continguts de l'assignatura amb l'ajut de transpar√®ncies. El professor, amb l'ajut de l'ordinador, mostra exemples pr√†ctics de resoluci√≥ de problemes d'optimitzaci√≥ (tots els fitxers usats pel professor s√≥n p√ļblics a la intranet de l'assignatura). Per ajudar al seguiment de l'assignatura els alumnes disposen, per a cada tema, d'un quadernet amb preguntes de tipus test que es responen i corregeixen a classe i compten per a la nota de seguiment de l'assignatura.Problemes:

Activitats de tipus puzzle de 2 hores quinzenals: els alumnes, dividits en grups de dos, han de col·laborar, tant amb el seu company de grup com amb els membres dels altres grups, per realitzar una sèrie d'exercicis, tant teòrics com computacionals, l'enunciat dels quals coneixen amb anterioritat. Els alumnes han de lliurar l'informe amb la resposta abans de la finalització de la sessió i, posteriorment, han de fer la valoració qualitativa de l'informe d'un altre company. Finalment, el professor avalua la resposta i la valoració i el puntua de cara a la nota de seguiment de l'assignatura.Pràctiques:

Hi haur√† tres pr√†ctiques, que es realitzaran en parelles, consistents cadascuna en la resoluci√≥ d'un problema d'optimitzaci√≥ de mida mitjana. Cada pr√†ctica es realitzar√† fora de l'horari lectiu i puntuar√† per a la nota final. La presentaci√≥ dels informes de les pr√†ctiques es realitzar√† dins del termini de dues setmanes despr√©s que es faci p√ļblic el gui√≥. S'admet el lliurament fora de termini, amb una penalitzaci√≥ del 40 % de la nota.